Bestilling av byggestrøm

Etternavn *
Fornavn
Fødselsdato
Organisasjonsnummer
Postadresse *
Postnummer *
Anleggsadresse *
Postnummer *
Mobiltelefonnummer *
E-postadresse
Antatt effektbehov i kW/A (eks 32 A eller 63 A) *
Ønskes montert dato *
Legg ved kart *
Andre kommentarer
Vilkår
• Forbruket avregnes etter gjeldende nettariff. I tillegg kommer kasseleie samt montering/demontering. Trykk her for å se priser
• Byggestrøm anses som en midlertidig installasjon, og skal normalt ikke benyttes utover en periode på 12 måneder
• Bare utstyr og kabler godkjent for formålet må tilkobles
• Installasjonen skal tilfredsstille kravene i Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg (Jmf NEK 400 pkt 704)
• Byggestrømskapet skal være avlåst når det ikke er under stadig tilsyn
• Byggestrømskap som ikke står på eget stativ skal til enhver tid være hengt opp på stolpe, vegg eller lignende
• Bestiller av byggestrømskap er ansvarlig for skapet fra dette blir montert til oppsigelse av byggestrømskapet foreligger Lofotkraft AS
• Byggestrømkassen må sies opp når den ikke lenger skal brukes. Dette må gjøres før eventuell tilknytning til permanent anlegg

Mvh
ELMEA AS