Søknad om kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Dersom du som nettkunde opplever strømbrudd som varer sammenhengende over 12 timer har du rett på kompensasjon fra Lofotkraft. Mer informasjon om ordningen finner du på NVE sine nettsider ved å klikke her.
Du kan søke ved å fylle ut skjemaet du finner her. Søknaden blir behandlet så snart som mulig, men på grunn av et stort antall søknader må man påregne en viss behandlingstid.

Kundenr hos LOFOTKRAFT (obs ikke hos kraftleverandør):
Mer info
*
Fornavn: *
Etternavn: *
Telefon privat:
Epostadresse
Målepunkt ID:
Mer info
*
Hvor hendte strømbruddet?
Anleggsadresse: *
Anleggets postnr: *
Type anlegg: *
Informasjon om strømbruddet
Strømbruddet startet (dato): *
Strømbruddet startet (klokkeslett):
Strømbruddet opphørte (dato): *
Strømbruddet opphørte (klokkeslett):
Varighet (i timer): *
Beskrivelse/informasjon
Oppgi e-postadresse

OBS: Noter referansenummer om du ikke mottar kvittering på epost!




tlf: 76067606 | e-post: kundeservice@lofotkraft.no | websted: www.lofotkraft.no |